Supreme Quality - logo
Mogę pomóc i zająć się całym twoim procesem spieniania
poliuteranu i klejenia różnych materiałów.

Poprzez: dobór maszyny, serwis maszyny, dobór systemu poliuteranowego czy kleju,
wdrożenie do produkcji, dostawa surowców, szkolenie pracowników.
SERWIS DO MASZYN

 
W razie problemów zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym technikiem:

tel.:
+48 502 345 841
e-mail: g_wegrzyk@hotmail.com


Przegląd techniczny maszyny - poziom podstawowy.
Zalecany co roku.
1 - Przegląd stanu technicznego maszyny zgodny  z zaleceniami producenta.
2 - Raport przeglądu technicznego.
3 - Sporządzenie listy części zamiennych niezbędnych do wymiany dla konkretnego modelu maszyny.
4 - Pomoc przy zamówieniu części zamiennych w OMS Impianti.
5 - Kalibracja maszyny.


Naprawa maszyny. 1 - Wymiana zużytych części obejmujących standardowy przegląd.
2 - Wymiana olejów w maszynie.
3 - Po przeglądzie technicznym na poziomie podstawowym i  konsultacji z działem technicznym OMS Impianti w Mediolanie, technik może wykonać naprawę każdego niesprawnego modułu maszyny (głowica, pompa, etc).
4 - W zależności od zużycia modułu może wystąpić potrzeba dokonania oględzin w siedzibie OMS Impianti. Klient na własny koszt wysyła moduł do OMS Impianti w Mediolanie.
5 - Może wystąpić zalecenie regeneracji modułu w OMS Impianti– na koszt klienta.
6 - Może wystąpić zalecenie zakupu nowego modułu.
7 - Technik może przyjechać i zamontować nowy (lub regenerowany moduł).
8 - Uruchomienie i kalibracja maszyny.


Pomoc 1 - Prowadzenie aktualnej bazy danych klientów posiadających maszyny OMS Impianti, aby mieć wgląd w historię maszyny i przypominać o zalecanych przeglądach i naprawach.
2 - Klient może bezpośrednio kontaktować się z OMS Impianti i sam zlecić regenerację czy zakupić nowy moduł.